Các gói sách của Mamo

Bố mẹ hãy cùng Mamo lựa chọn các gói sách phù hợp cho con.

Gói tiêu chuẩn
Thời hạn 3 tháng
159.000đ/tháng
Tổng cộng: 477.000đ
Tối thiểu 4 cuốn sách mỗi tháng
Gói cơ bản
Thời hạn 3 tháng
109.000đ/tháng
Tổng cộng: 327.000đ
Tối thiểu 2 cuốn sách mỗi tháng
Gói trải nghiệm
Thời hạn 1 tháng
119.000đ/tháng
Tổng cộng: 119.000đ
Tối thiểu 2 cuốn sách mỗi tháng